Home


Professionelle

Denne e-læringsplatform indeholder følgende e-læringsmoduler:

- e-læringsmodul for børn (op til 12 år)

- e-læringsmodul for unge (13-18 år)

- e-læringsmodul for voksne

- e-læringsmodul for professionelle fra brand- og redningsberedskaber

Hvert modul består af uddannelsesindhold målrettet til hver målgruppe, og de er inddelt i fire dele: oversvømmelser, storme, hedebølger og skovbrande. Hver del er yderligere inddelt i tre dele: forebyggelse, forberedelse og indsats.

e-læringsmodulerne for børn (op til 12 år) og unge (13-18 år) kan bruges på forskellige måder:

De kan bruges individuelt af hver enkelt elev uden nogen hjælp fra læreren. Hvis eleverne er tilpasse med at bruge computer og hjemmesider, kan de selv gøre det og bladre igennem materialet, hvornår og hvor de vil.

Hvis eleverne er meget unge, eller hvis de ikke er så gode til at bruge computer, kan platformen bruges i fællesskab i klasseværelset med hjælp læreren. Det anbefales, at læreren lærer materialet at kende, før det præsenteres for eleverne. I tilfælde af at eleverne har spørgsmål, kan læreren hjælpe dem, hvis materialet allerede er velkendt.

Platformen er også passende til gruppearbejde – læreren præsenterer materialet til gruppen af elever, og de gennemgår alle materialet sammen, inklusiv opgaverne i slutningen af modulet. I dette tilfælde har eleverne muligheden for at diskutere emnet og have en mere aktiv involvering i læringsprocessen.

De praktiske opgaver i slutningen af modulerne inkluderer øvelser, som kan laves både individuelt og i gruppen. Der er også opgaver for pararbejde. Det anbefales, at læreren sætter sig ind i opgaverne før de præsenteres for eleverne. De fleste opgaver kan blive tilpasset og ændret, så de passer til behovene hos den specifikke gruppe eller skole. Tag dem ikke for seriøst og brug leg i hver opgave. Opgaverne med ordsøgning kan printes ud. Det er også muligt at lade eleverne lave deres egen ordsøgninger ved brug af enten generator til at lave ordsøgning på internettet eller på den gammeldags måde – ved brug af blyant og papir.

De fleste moduler har link til ekstra information eller hjemmesider, som supplerer indholdet af modulerne. Det anbefales, at elever bruger de links for at få yderligere viden ved brug af, tidligere godkendte, materialer tilgængelige på internettet.

e-læringsmodulerne for voksne og professionelle fra brand- og redningsberedskaber er lavet til læring på egen hånd. Derfor kan alle interesseret i at lære, hvordan man forebygger, er bedre forberedt og indsats over for naturkatastrofer, selvstændigt tilgå platformen, navigere gennem, lære og teste udbyttet af læringen ved brug af spørgeskemaerne online.

Denne platform er gratis, og registrering er ikke nødvendig.